کردستان

دانلود آهنگ محسن پیروتی به نام گولی ژاکاو

دانلود آهنگ محسن پیروتی به نام گولی ژاکاو

۲۸ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آرش عثمان به نام چرخ و فلک

دانلود آهنگ آرش عثمان به نام چرخ و فلک

۲۶ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ شوعیب گاگلی به نام لیم ببوره

دانلود آهنگ شوعیب گاگلی به نام لیم ببوره

۲۴ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سامان کورد به نام کوچ

دانلود آهنگ سامان کورد به نام کوچ

۲۳ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ مونس مرادی به نام نازدار

دانلود آهنگ مونس مرادی به نام نازدار

۲۲ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ پژمان شەورو به نام ئاوارەی شار

دانلود آهنگ پژمان شەورو به نام ئاوارەی شار

۲۰ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ناصر فرشادیان به نام پیکر

دانلود آهنگ ناصر فرشادیان به نام پیکر

۲۰ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کاوه خلیلی به نام جدایی

دانلود آهنگ کاوه خلیلی به نام جدایی

۱۷ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هەوال ابراهیم به نام مەشاپ کوردی

دانلود آهنگ هەوال ابراهیم به نام مەشاپ کوردی

۱۷ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آرام شیدا به نام ئەمن باش دەزانم

دانلود آهنگ آرام شیدا به نام ئەمن باش دەزانم

۱۵ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ  فرزاد مهدی نیا به نام دله زامی نو

دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام دله زامی نو

۱۲ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آزاد رحمانی به نام کونه یار

دانلود آهنگ آزاد رحمانی به نام کونه یار

۱۰ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هەلویست به نام ئاو و ئاگر

دانلود آهنگ هەلویست به نام ئاو و ئاگر

۹ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ حسین صفامنش به نام شیرینه یارم

دانلود آهنگ حسین صفامنش به نام شیرینه یارم

۸ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ فردین فیضی به نام سرگذشت

دانلود آهنگ فردین فیضی به نام سرگذشت

۷ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ فواد پیشوا به نام دلیکم بوو

دانلود آهنگ فواد پیشوا به نام دلیکم بوو

۵ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ اقبال به نام ژیان

دانلود آهنگ اقبال به نام ژیان

۴ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ حسین صفامنش به نام قاسم خان

دانلود آهنگ حسین صفامنش به نام قاسم خان

۲ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ئاپو محمدیان به نام خیال

دانلود آهنگ ئاپو محمدیان به نام خیال

۱ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ناصر گلچین به نام عیشقی تویە سوزی تویە

دانلود آهنگ ناصر گلچین به نام عیشقی تویە سوزی تویە

۱ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام ئەروم

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام ئەروم

۳۰ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امید قادری به نام یلدا

دانلود آهنگ امید قادری به نام یلدا

۳۰ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امید فدایی به نام اسیری عشق

دانلود آهنگ امید فدایی به نام اسیری عشق

۳۰ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کارزان حسن به نام تاقانەکەم

دانلود آهنگ کارزان حسن به نام تاقانەکەم

۳۰ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کاوه اسماعیلی به نام پاییز

دانلود آهنگ کاوه اسماعیلی به نام پاییز

۳۰ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هیمن زندی به نام بی قەرار

دانلود آهنگ هیمن زندی به نام بی قەرار

۲۹ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جدید سراج سرروت به نام یار

دانلود آهنگ جدید سراج سرروت به نام یار

۲۵ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ حسام لرنژاد به نام شەو شاد

دانلود آهنگ حسام لرنژاد به نام شەو شاد

۲۴ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جدید سامان عبدالله زاده به نام بی تو

دانلود آهنگ جدید سامان عبدالله زاده به نام بی تو

۲۳ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام ئارامشی گیان

دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام ئارامشی گیان

۲۳ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سلیم پوزش به نام دووری یار

دانلود آهنگ سلیم پوزش به نام دووری یار

۲۳ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ مینور موزیک به نام نیوی تو

دانلود آهنگ مینور موزیک به نام نیوی تو

۲۳ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بمبووره

دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بمبووره

۲۲ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ روح الله کرمی به نام تصادف

دانلود آهنگ روح الله کرمی به نام تصادف

۲۲ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امید رسول پور به نام کارمامز

دانلود آهنگ امید رسول پور به نام کارمامز

۲۱ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یادگار زارعی به نام شەو

دانلود آهنگ یادگار زارعی به نام شەو

۱۹ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ گوران مەنمی به نام هەر توم دەویت

دانلود آهنگ گوران مەنمی به نام هەر توم دەویت

۱۹ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ فرید نجفی به نام دل تەنگی

دانلود آهنگ فرید نجفی به نام دل تەنگی

۱۸ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کمال علی به نام ئازاری عشق

دانلود آهنگ کمال علی به نام ئازاری عشق

۱۷ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سیروان امینیان به نام بەلی بەلی

دانلود آهنگ سیروان امینیان به نام بەلی بەلی

۱۵ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ شیرزاد محمودی به نام هەموو دونیام

دانلود آهنگ شیرزاد محمودی به نام هەموو دونیام

۱۵ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ فاروق اکرم سرا به نام دلداری تو

دانلود آهنگ فاروق اکرم سرا به نام دلداری تو

۱۴ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امید رسول پور به نام یاریکم بوو

دانلود آهنگ امید رسول پور به نام یاریکم بوو

۱۴ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ نوزاد دسترس به نام جشنی بهاران

دانلود آهنگ نوزاد دسترس به نام جشنی بهاران

۱۴ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ منوچهرعلی پناه به نام پاتشای دل

دانلود آهنگ منوچهرعلی پناه به نام پاتشای دل

۱۲ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امیر انجیرانی به نام تاقت

دانلود آهنگ امیر انجیرانی به نام تاقت

۱۱ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سیروان رضا زاده و ساسان غفوری به نام تو

دانلود آهنگ سیروان رضا زاده و ساسان غفوری به نام تو

۱۱ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کمال محمد و مریوان صفادین به نام ئافرین

دانلود آهنگ کمال محمد و مریوان صفادین به نام ئافرین

۱۱ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ناموبه نام یادی جاران

دانلود آهنگ ناموبه نام یادی جاران

۱۰ آذر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ نجمه الدین غلامی به نام شەمی سوتاو

دانلود آهنگ نجمه الدین غلامی به نام شەمی سوتاو

۱۰ آذر ۱۳۹۹
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن