تک آهنگ

دانلود آهنگ عبدوعثمان به نام بگەریوە

دانلود آهنگ عبدوعثمان به نام بگەریوە

۱۴ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ شیرکو ملکی به نام خەمستان

دانلود آهنگ شیرکو ملکی به نام خەمستان

۱۴ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هردی سلامی به نام وەکو من

دانلود آهنگ هردی سلامی به نام وەکو من

۱۴ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ نریمان بابان به نام ستون

دانلود آهنگ نریمان بابان به نام ستون

۱۳ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ زانا محمدی به نام یار

دانلود آهنگ زانا محمدی به نام یار

۱۲ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امید رسول پور به نام مو تەلایی

دانلود آهنگ امید رسول پور به نام مو تەلایی

۱۲ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ریکان و هاوبیر به نام ئاشق نەبویت

دانلود آهنگ ریکان و هاوبیر به نام ئاشق نەبویت

۱۱ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سەنگەر رزگار به نام نەدوراوم

دانلود آهنگ سەنگەر رزگار به نام نەدوراوم

۱۰ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کاوه فتحی به نام نان

دانلود آهنگ کاوه فتحی به نام نان

۹ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هەلدیر به نام هەست

دانلود آهنگ هەلدیر به نام هەست

۹ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ بریار رزگار به نام چاوەزار

دانلود آهنگ بریار رزگار به نام چاوەزار

۹ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام رووناکی

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام رووناکی

۸ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ صادق کارگر به نام منت لی دیاره

دانلود آهنگ صادق کارگر به نام منت لی دیاره

۷ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سامان عبدالله زاده به نام مەرو

دانلود آهنگ سامان عبدالله زاده به نام مەرو

۶ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سامان کورد به نام دونیایی ئیمە

دانلود آهنگ سامان کورد به نام دونیایی ئیمە

۶ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ شیرکو ملکی به نام بەهارم بە

دانلود آهنگ شیرکو ملکی به نام بەهارم بە

۶ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هەورام به نام رفیق

دانلود آهنگ هەورام به نام رفیق

۵ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هەورام به نام داهول

دانلود آهنگ هەورام به نام داهول

۵ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام تو بروانە ژیری پیت

دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام تو بروانە ژیری پیت

۴ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کمال محمد به نام ریگە نادەم

دانلود آهنگ کمال محمد به نام ریگە نادەم

۲ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام ریحانه

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام ریحانه

۲ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ امید مشمول به نام وەرە بگرە دو دەستم

دانلود آهنگ امید مشمول به نام وەرە بگرە دو دەستم

۳۰ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ احمد خلیل به نام ئەوە دلت هەیە تو

دانلود آهنگ احمد خلیل به نام ئەوە دلت هەیە تو

۲۹ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ رضا نظری به نام زەینو

دانلود آهنگ رضا نظری به نام زەینو

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ تەها قادر به نام نانا

دانلود آهنگ تەها قادر به نام نانا

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هونەر به نام وەرەوە

دانلود آهنگ هونەر به نام وەرەوە

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ نوید زردی به نام بی دل

دانلود آهنگ نوید زردی به نام بی دل

۲۵ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هەلویست به نام دکتر

دانلود آهنگ هەلویست به نام دکتر

۲۵ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ مرتضی مرادی به نام یادی جی ما

دانلود آهنگ مرتضی مرادی به نام یادی جی ما

۲۵ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ منصور کاویان به نام مریم بوکانی

دانلود آهنگ منصور کاویان به نام مریم بوکانی

۲۴ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ شاکار ستار به نام چی دەبی

دانلود آهنگ شاکار ستار به نام چی دەبی

۲۴ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سنار قاضی به نام صفر و صد

دانلود آهنگ سنار قاضی به نام صفر و صد

۲۳ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جدید از سامان کورد به نام قژی نەرمت

دانلود آهنگ جدید از سامان کورد به نام قژی نەرمت

۲۳ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آرام شیدا و رضا جولکانی به نام ئەسمەر وەرە ئەسمەر

دانلود آهنگ آرام شیدا و رضا جولکانی به نام ئەسمەر وەرە ئەسمەر

۲۲ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آرام سردار به نام وەکو جاران

دانلود آهنگ آرام سردار به نام وەکو جاران

۲۰ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ مرتضی خزایی به نام مریم

دانلود آهنگ مرتضی خزایی به نام مریم

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جدید از سالار محمود و هادی احمد به نام قەینا

دانلود آهنگ جدید از سالار محمود و هادی احمد به نام قەینا

۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جدید از امیر ناجی به نام هی تو

دانلود آهنگ جدید از امیر ناجی به نام هی تو

۱۷ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ بابک رحمانی به نام پری

دانلود آهنگ بابک رحمانی به نام پری

۱۷ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جدید از موجیب تنیا به نام باران

دانلود آهنگ جدید از موجیب تنیا به نام باران

۱۶ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سامان کورد به نام یاران

دانلود آهنگ سامان کورد به نام یاران

۱۶ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کاوه نصری به نام چاوەروانی

دانلود آهنگ کاوه نصری به نام چاوەروانی

۱۵ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ مرتضی خزایی به نام قصری

دانلود آهنگ مرتضی خزایی به نام قصری

۱۴ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جدید از میران علی به نام مەشاپ

دانلود آهنگ جدید از میران علی به نام مەشاپ

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سامان فتحی به نام نرم نرم

دانلود آهنگ سامان فتحی به نام نرم نرم

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دلسوز خالدی به نام پاییز

دانلود آهنگ دلسوز خالدی به نام پاییز

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آمانج رواندزی به نام گولی

دانلود آهنگ آمانج رواندزی به نام گولی

۱۱ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سامان کورد به نام شەوانە

دانلود آهنگ سامان کورد به نام شەوانە

۹ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام وه شووند مرم

دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام وه شووند مرم

۹ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دیاری قرەداغی به نام نامەی دوری

دانلود آهنگ دیاری قرەداغی به نام نامەی دوری

۹ بهمن ۱۳۹۹
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن